Công Trình Đã Thực Hiện

C8 King Crown Villages - Thảo Điền

Hình ảnh phối cảnh C8 King Crown Villages - Thảo Điền

Mặt bằng bố trí vật dụng Tầng hầm

Mặt bằng bố trí vật dụng Tầng 1

Mặt bằng bố trí vật dụng Tầng lửng